אודות  |

מכתבי הוקרה והמלצות

הרב דב ליאור –חברון

הרב נתן חי – ישוב איתמר

שלומי ענבי – רבש"ץ ישוב  אלעזר (מג"ד במילואים)

אבנר מוצפי – מפקד יחידת חילוץ שומרון לשעבר

הראל כנפו מח"ט שומרון לשעבר אלוף משנה במילואים

רבש"ץ רחלים לשעבר

רבש"ץ קדומים

ראשי מועצה אזורית שומרון לשעבר

הרב גדי שלוין – מעלה זיתים

יחידת הכלבנים